Despre noi

Home / Despre noi

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” este situat în Răducăneni, județul Iași, la circa 300 de metri de zona centrală a localității, de o parte și de alta a DN 28A Iași-Huși. Şcoala noastră şi-a definit personalitatea având la bază argumente istorico-documentare, prin adoptarea numelui de Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”.

Lascăr Rosetti, boier Lascarache cum îi spuneau cunoscuţii, a început din anul 1847 construirea unei şcoli (aflate între primele şcoli de acest tip din Moldova), situată lângă conacul boieresc, declarat azi monument arhitectural de patrimoniu. Ambele construcţii există și în zilele noastre. Şcoala lui Lascarache avea „două săli de clasă spaţioase” şi şi-a deschis porţile pentru copii la 1 octombrie 1850.

Între anii 1910-1912, comunitatea evreiască ia măsura construirii unui local de şcoală primară, la propunerea comerciantului F. Zinger, o şcoală cu trei săli de clasă şi o cancelarie. În acea perioadă se preda în limba idiş, cu profesori evrei, dar şi în limba română cu profesori de la şcoala românească (clădirea există şi astăzi).

În anul 1962, datorită numărului mare de absolvenţi de gimnaziu care doreau să-şi continue studiile în localitate, la Răducăneni se înfiinţează Liceul Real-Umanist, ce va funcţiona cu clasele I-XII până în anul 1978, când instituţia noastră de învăţământ se transformă în Liceu Agroindustrial cu şcoală profesională, elevii fiind pregătiţi în meseriile: mecanic de maşini şi utilaje pentru îmbunătăţiri funciare, construcţii structuri, sudor, lăcătuş-mecanic.
Începând cu anul 1992, se revine la profilul teoretic al liceului, cu denumirea Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, având specializări pe profilele: realist (ştiinţe ale naturii) şi umanist (filologie şi ştiinţe socio-umane).

Din anul 2003 au fost şcolarizați elevi pentru Școala de Arte și Meserii (fostul S.A.M), domeniile Construcții şi lucrări publice şi Agricultură, pentru dezvoltarea cărora școala a beneficiat de implementarea programelor PHARE 2004, RO2004/016-772.04.01.02.04 – Reabilitare laboratoare și ateliere pentru 150 de școli din sistemul profesional și tehnic – construcție corp nou de clădire, PHARE 2005, RO2005/017-553.04.01.02.04.01.01 – „Furnizarea de echipament de bază pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare din 150 de unități de învățământ din sistemul profesional și tehnic”- dotare ateliere și laboratoare școlare PHARE 2006, RO2006/018-147.04.01.02.01.01.10 – „Furnizarea de echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare din 150 de unități de învățământ din sistemul profesional și tehnic”- dotare laboratoare și ateliere școlare.

În anul 2006 a fost construită Sala de sport a școlii, cu o suprafață de peste 400 mp. Din anul 2009 școlarizăm inclusiv filieră tehnologică, în profilul Tehnic – Construcţii, Instalaţii şi lucrări publice, specializarea Tehnician instalator pentru construcții şi profilul Resurse naturale și protecția mediului – specializarea Tehnician zootehnist.

Școala deservește o zonă cu o suprafață de aproximativ 1256 kilometri pătrați. În prezent, în cadrul școlii noastre se oferă instruire atât teoretică, la profilele Realist (Științe ale naturii) și Uman (Filologie și Științe sociale), cât și practică, în domeniile Tehnic /Construcții, instalații și lucrări publice– specializarea Tehnician instalator pentru construcții, Resurse naturale și protecția mediului/Agricultură, specializarea Tehnician zootehnist, precum și învățământ profesional de 3 ani în domeniul Construcții, lucrări publice și instalații, calificarea Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze.

Având în vedere că este cel mai mare liceu din zonă, școala noastră recrutează elevi din întreaga regiune, mulți dintre aceștia făcând zilnic naveta cu microbuzele școlare sau cu alte mijloace de transport în comun pentru a putea participa la cursuri.