Profilul absolventului

Home / Profilul absolventului

Profilul absolventului școlii noastre este caracterizat de un set de valori pe care dorim să le promovăm prin procesul de învățare și educare , cum ar fi:

 • Responsabilitate – elevii școlii vor fi educați pentru a duce la îndeplinire obligațiile care le revin, vor fi instruiți să își asume răspunderea pentru propriile acțiuni;
 • Respect – elevii vor învăța să arate considerație față de oameni, față de autoritate, față de proprietate și față de propria persoană;
 • Curaj – elevii vor fi încurajați să aibă puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință;
 • Bunătate – elevii școlii vor fi educați în spiritul compasiunii, prieteniei, generozității și altruismului;
 • Perseverența – elevii vor fi învățați să fie consecvenți și să găsească forța interioară sau puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților.

Toate cadrele didactice din școala noastră au datoria morală și profesională de a-și organiza lecțiile și activitățile în așa fel încât să formeze elevi care să fie capabili:

 • să-și cunoască propria valoare;
 • să încerce să se autodepășească;
 • să gândească independent;
 • să-și rezolve singuri problemele;
 • să-și planifice sarcini și să le îndeplinească;
 • să învețe să se protejeze singuri;
 • să comunice în mod eficient cu ceilalți.

Pentru a putea forma aceste competențe elevilor, toate cadrele didactice din Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni vor face dovada respectării principiilor menționate, prin activitatea de zi cu zi, oferind acestora puterea exemplului.