Viziunea managerială

Home / Viziunea managerială

Concepția manageriala pentru perioada 2015-2020 are la bază realizarea idealului educațional propus de Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și de documentele de politică educațională ale Ministerului Educației Naționale. Din această perspectivă , finalitățile învățământului liceal au în vedere formarea unui absolvent apt să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale și profesionale, un tânăr care să fie activ integrat în viața socială.
Pentru atingerea acestui scop, echipa managerială și-a propus ca întreaga activitate derulată la nivelul Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni să conducă către implementarea următoarelor finalități:

  • formarea capacității de a reflecta asupra lumii, de a formula și a rezolva probleme, prin relaționarea cunoștințelor din diferite domenii;
  • valorizarea experienței personale;
  • dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrarea în societate-comunicare, gândire critică , problematizare;
  • formarea autonomiei morale.

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaționale programatice în vigoare, în perioada 2015-2020 vom avea în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii noștri să dobândească o pregătire generală foarte bună, cunoștințe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competențe necesare inserției sociale și deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții. Întreaga activitate a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni va fi organizată astfel încât să fie creat în școală un mediu educațional de calitate, cu standarde morale înalte.