Misiunea școlii

Home / Misiunea școlii

Misiunea școlii noastre este dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim. Noi punem accent pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit elevului nostru inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.
Sprijinul pe care l-am primit din partea Uniunii Europene prin programul PHARE-VET, în aplicarea reformei din învățământul profesional și tehnic a contribuit la asigurarea unei corelări a pregătirii profesionale cu cerințele agenților economici din zona Răducăneni și de pe raza județului Iași.

Ținta noastră vizează realizarea unei pregătiri educaționale și profesionale echivalente cu pregătirea din alte țări europene și funcționarea într-un proces al transparenței și al transferabilității competențelor profesionale în cazul elevilor de la filiera tehnologică.
Traseul de calificare profesională oferit de unitatea noastră școlară le va permite absolvenților angajarea în arii ocupaționale largi, implicit flexibilitate în căutarea și obținerea unui loc de muncă.

Prin implicarea activă în viața comunității, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni își propune să fie o instituție folositoare societății, încercând să păstreze echilibrul între schimbare și continuitate.

Școala noastră își propune de asemeni să asigure șanse egale fiecărui elev în sensul dezvoltării personale și profesionale, oferind o pregătire care să contribuie la dezvoltarea capacităților și deprinderilor necesare integrării lor ulterioare în societate, în conformitate cu puterea fiecăruia de învățare și adaptare.

Serviciile educaționale oferite de Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene și egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în procesul de învățare şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.